top of page
OVER

Crea-The staat niet alleen voor creatieve therapie,

maar er zit ook een aansporing, nl. “laten we creatief zijn” of “creëer je unieke authentieke zelf”

MISSIE
DOELGROEP
AANBOD

Het is mijn missie om kinderen en volwassen hun creativiteit laten (her)ontdekken en ontplooien, tot rust te laten komen/ontspannen, naar een groeimindset te helpen, inspireren. Daartoe organiseren we creatieve workshops, al dan niet met een therapeutische inslag. Als psychologe en creatief therapeute heb ik een jarenlange ervaring opgebouwd in de bevordering van creatieve denkprocessen en de ontwikkeling van de eigen unieke (kern)talenten. 

Hoogbegaafde/hoogsensitieve/visueel-ruimtelijk georiënteerde kinderen (vaak beelddenkers genoemd), jongeren of volwassenen, die op school of op het werk moeilijkheden ervaren. Leerproblemen, burn-out, bore-out, depressie,… kunnen daarvan het gevolg zijn. Scholen en werkgevers zijn vaak teveel links georiënteerd (cfr. Linkerhersenhelft) en leggen teveel nadruk op kennis, resultaat. Hoogsensitieve mensen, beelddenkers (vaak ook kinderen met AD(H)D en autisme), functioneren en leren beter vanuit hun Rechterhersenhelft: intuïtie/verbinden/voelen/bewegen.

Creatieve sessies waarin kinderen of volwassenen hun eigen proces doormaken. Er ligt geen nadruk op het afgewerkt product. Niet iedereen maakt hetzelfde. Er worden wel technieken aangeboden, een “kader”, maar iedereen maakt iets uniek. Mensen die meer creativiteit in hun leven willen ervaren (ook kunstenaars die geblokkeerd geraakt zijn), die voor belangrijke keuzes staan (studies/werk/relationeel),… Daarnaast is een uitgebreide diagnostiek mogelijk bij signalen van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, beelddenken,… met feedback en adviezen naar ouders en school. KernTalentenanalyses bij burno-out/bore-out of twijfels rond studie- of jobkeuze.

AANBOD

Ieder kind is een kunstenaar. De ‘kunst’ is hoe het - eenmaal volwassen - een kunstenaar kan blijven (Pablo Picasso).

Crea-

ateliers

Creatieve

therapie

Diagnostiek

therapie

bottom of page